Hiển thị
  18/10/2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

  18/02/2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

  05/10/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng một số vị trí sau:

  24/04/2018

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng một số vị trí sau:

  21/04/2017

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

  09/02/2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

  15/09/2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình là công ty chuyên về xây dựng, quản lý và khai thác các Tòa nhà văn phòng và Chung cư cao cấp. Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật làm việc tại tòa nhà Chung cư cao cấp tại 505 Minh Kh

  30/11/2015

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hệ thống bán hàng bánh mỳ V+ cần tuyển nhân viên cộng tác viên