THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG

  21/04/2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

      Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

STT Vị Trí Số Lượng Mô tả công việc Hạn nộp HS
1 NV làm sạch 05 Người Xem chi tiết Hết T6/2017
2 NV Lễ Tân 03 Người Xem chi tiết Hết T6/2017
3 NV GYM + Bể bơi 02 Người Xem chi tiết Hết T6/2017
4 NV An ninh 02 Người Xem chi tiết Hết T6/2017
5 NV Kỹ thuật tòa nhà 05 Người Xem chi tiết Hết T6/2017

Ưu tiên các ứng viên đến phỏng vấn và có thể đi làm ngay

Vui lòng liên hệ:

Phòng HCNS – Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình

Địa chỉ: VP BQL dự án  - 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội,

Email: huongcm@hoabinhgroup.com.vn ; phongnhansu@hoabinhgroup.com.vn

Website: hoabinhgroup.com

 

Tin tức mới