THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  18/10/2019    Lượt xem : 13348

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau: