THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  09/02/2017    Lượt xem : 12903

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau: