Mong tỉnh nào cũng có một trung tâm thương mại miễn phí cho hàng Việt

  07/09/2015    Viewed : 167955

“Một đất nước hùng mạnh, giàu có thì các doanh nghiệp (DN) phải phát triển. Các DN muốn phát triển được thì phải có nơi tiêu thụ sản phẩm và được người dân ủng hộ. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu trên đất nước mình, tỉnh nào cũng có các Trung tâm thương mại

Căn hộ thân thiện môi trường ở Việt Nam

  07/09/2015    Viewed : 4182

Căn hộ Hoa Binh Green City được phát triển theo đúng ý tưởng về những căn hộ bền vững với thời gian và giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu.

Hòa Bình Green City và CBRE quản lý trung tâm thương mại V+

  07/09/2015    Viewed : 4429

Tập đoàn CBRE, chuyên quản lý các trung tâm thương mại lớn thế giới đã ký hợp đồng với Công ty Hòa Bình, chủ đầu tư dự án tổ hợp thương mại và chung cư Hòa Binh Green City về việc quản lý trung tâm thương mại V+.