HOA BINH BEER & BEVERAGE JSC

  07/09/2015
 

CÔNG TY CÓ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÒA BÌNH

Hai mươi năm qua, thị trường nước giải khát có ga 100% nằm trong tay các nhà sản xuất nước ngoài, giá thành cao. Để đáp ứng được nhu cầu của người bình thường là mua được sản phẩm chất lượng tốt, giá rẻ, Tập đoàn Hòa Bình đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sn xuất nước ngọt có ga với mong muốn để người dân Việt Nam có được sản phẩm tốt nhất, giá rẻ và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Nhà máy sản xuất bia và nước giải khát Hòa Bình được xây dựng dựa trên thiết kế và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm với chất lượng cao nhất. Dây chuyền sản xuất được nhập khẩu của hãng Krones (CHLB Đức), đây là hãng thiết bị hàng đầu thế giới về Rượu - Bia - Nước giải khát, máy móc và dây chuyền mới 100% sản xuất năm 2014 - 2015. Công suất nhà máy tại Bắc Ninh đạt hơn 200.000.000 lít/năm.

ơng liệu sản xuất được nhập khẩu từ những hãng có uy tín, đứng đầu thế giới

 

Nửa cuối thế kỷ XIII, trong vòng 30 năm (1258-1288), giặc Nguyên-Mông đã ba lần xâm lược nước ta và ba lần bị quân dân Đại Việt đánh bại hoàn toàn.
Sức mạnh để làm nên chiến thắng là khối đoàn kết toàn dân như Trần Hưng Đạo đã nói, đó là ''vua tôi đồng lòng, anh em hoà thuận, nước nhà chung sức". Chính nhờ khối đoàn kết đó mà một cuộc chiến tranh nhân dân, ''cả nước đánh giặc ", "trǎm họ là binh", mới có thể thực hiện.

Lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc là một mạch nguồn chảy xuyên suốt trong tiến trình lịch sử đất nước ta. Yêu nước là một khái niệm bao trùm, nhưng nó phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Mỗi ngày ta dùng chiếc tăm do đồng bào làm ra thay vì dùng hàng nhập ngoại là một hành động yêu nước. Yêu nước là giúp đồng bào mình cùng phát triển. Khi đồng bào cùng phát triển thì đất nước sẽ phồn vinh. Dùng hàng nội địa sẽ kích cầu cho các nhà sản xuất trong nước đi lên. Các nhà sản xuất đi lên sẽ dẫn tới việc giao thương rộng mở và từ đó, chất lượng hàng hoá sẽ ngày càng được cải thiện, nâng lên. Người tiêu dùng có quyền đòi hỏi chất lượng hàng hoá trong nước phải tốt, giá thành phải hợp lý so với hàng ngoại nhập, nhưng chính người tiêu dùng cũng phải có ý thức để kích thích nền sản xuất trong nước.
Tập thể CBCNV HBB đã và đang cố gắng hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất ra những mặt hàng chứa đựng trong nó đậm nét văn hoá dân tộc, xây đắp thương hiệu hàng Việt Nam.


                                                               "VÌ MỘT NGÀY MAI TỐT ĐẸP HƠN"

News